In deze blog wil ik graag dieper ingaan op het grid, het energetisch raster van de aarde. Dit onderwerp vind ik heel fascinerend en ik heb het er dan ook heel graag over.

Persoonlijk zie ik mezelf niet als expert als het over het grid gaat. Ik weet er veel over, maar toch ben ik waarschijnlijk slechts op de hoogte van een paar procent van alle informatie hierover. En dit puur omdat er nog heel veel niet over geweten is.

Wat is het grid precies?

Kort gezegd bestaat wat we het grid van de aarde noemen uit alle leylijnen en krachtplaatsen op en onder het aardoppervlak. Die lijnen verbinden de krachtplaatsen met elkaar. Het zijn ofwel knopen – dus punten waar veel leylijnen samenkomen – of punten die op deze lijnen liggen.

Langs deze lijnen en via deze krachtplaatsen wordt er energie gecommuniceerd of verzonden. Het raster dat zo gevormd wordt noemen we het grid.

Wat zijn krachtplaatsen dan precies?

Een krachtplaats is een plek waar de trilling hoger is dan de standaard trilling, die op andere plaatsen aanwezig is. Die trilling zorgt ervoor dat je bepaalde zaken gaat voelen wanneer je je op zo’n plaats bevindt. Krachtplaatsen hebben dus een effect op ons.

Tegenwoordig bestaan er zelfs toestellen die de energie op krachtplaatsen min of meer kunnen meten. Een wichelroede is daar een voorbeeld van.

leylijnenOp deze plekken vind je bijvoorbeeld vaak kerken, abdijen, kathedralen, basilieken of bronnen. Het zijn die plaatsen waar je aanvoelt dat er iets in de lucht hangt, bij wijze van spreken. Je voelt aan dat er een andere energie is.

Wat ook heel opvallend is, is dat bomen vaak een erg vreemde vorm hebben op krachtplaatsen, wat een direct gevolg is van de verhoogde trilling die hier aanwezig is.

Verder is het zo dat er niet op elk van deze plaatsten eenzelfde energie merkbaar is. Op sommige voel ik bijvoorbeeld een ‘lijn’ naar boven en op andere naar beneden of daar ergens tussenin.

Om een voorbeeld te geven: zelf voel ik in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel een duidelijke en sterke ‘lijn’ naar boven. Daarmee bedoel ik dan dat ik veel van bovenaf binnenkrijg op deze plek.

Hier is de trilling dan ook zeer hoog, want deze basiliek ligt echt op een ster of knoop van leylijnen. Uiteraard is dit niet toevallig.

Een beetje geschiedenis

Onze verre voorouders, die leefden ten tijde van de Kelten of eerder, konden de energie van krachtplaatsen veel beter waarnemen dan wij.

stonehengeJe ziet bijvoorbeeld vaak stenen en steencirkels op deze krachtplaatsen, die onze voorouders hier zeer bewust plaatsten. Op deze plekken werden er dan bijvoorbeeld rituelen uitgevoerd, genezingen of offers. Kortom, het waren de plekken om spiritueel werk voor de gemeenschap te doen.

Bij ons in België zien we er vandaag de dag niet meer zoveel stenen cirkels in het landschap, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Bretagne, Wales en Schotland.

De belangrijkste reden daarvoor is dat deze stenen constructies later vaak vervangen werden door kerken, kapellen of andere religieuze gebouwen.

Ook dit was een bewuste keuze, want er was geweten dat dit plekken waren waar de bevolking het meest ontvankelijk was voor spirituele boodschappen, veel meer dan op andere plekken.

Het effect van krachtplaatsen op ons

Wat gebeurt er dan precies wanneer je op zo’n krachtplek bent? Eigenlijk kan je het effect van krachtplaatsen vergelijken met energetische healing.

Tijdens dit proces wordt de energie tijdelijk verhoogd, waardoor er bepaalde ‘emotionele stukken’ loskomen of losgetrild worden.

Tijdens zo’n healingsessie kunnen die stukjes afgevoerd worden door de coach of begeleider die de healing uitvoert, maar op een krachtplaats is het aan jou om dit (zelf) te doen. Daar zit dus het verschil tussen healing en het effect van krachtplaatsen.

Bovendien is zo dat het voor veel mensen deugd doet om op zo’n krachtplaats te zijn en dat ze erdoor aangetrokken zijn. Het voelt voor velen gewoon goed om hier te zijn.

Langetermijneffecten

Als je lang op een krachtplaats verblijft, dan kan dit een langetermijnimpact hebben op je systeem. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde bronnen die beweren dat je ziektes zoals kanker kan krijgen, wanneer je (te) lang op een krachtplaats verblijft.

Volgens mij is dit echter niet helemaal correct. Want als je op een juiste manier omgaat met de verhoogde trilling en je kan je ‘emotionele stukken’ vervolgens afvoeren, dan zorgt dit net voor een verhoogde groei. Want in dat geval gaan die stukjes niet vastzitten in je lichaam, zoals bij kanker.

Het hangt er dus van af of je al dan niet in staat bent om ‘correct’ om te gaan met de energie die aanwezig is op krachtplaatsen.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het me dan zeker weten.

Deze blog is uitgeschreven door copywriter Chloë De Raedt, en is gebaseerd op mijn Instagram-live, die je hier kan herbekijken. In deze live zit iets meer informatie vervat dan in deze blog. Dus als het onderwerp je boeit, herbekijk de live dan zeker ook!